Leksaker bitar plast

Avgifter i förskolan och i fritidshem

Den avgift du ska betala för en förskoleplats eller fritidsplats beror på den gemensamma bruttoinkomsten i hushållet. Alltså all den inkomst hushållet tjänar innan skatt. Som hushåll räknas den person du lever med i partnerskap. Avgiften beräknas utifrån olika procentenheter av bruttoinkomsten och hur många barn i familjen som är inskrivna i förskolan eller i fritidshemmen.

Inkomsttak

Skolverket har riksdagens uppdrag att inför varje nytt år, utifrån den allmänna löneutvecklingen, fastställa vilket belopp som ska gälla för att få betala maximal avgift (maxtaxa).
Från och med den 1 januari 2017 är beloppet fastställt till 45 390 kr (inkomsttak).

Inkomstanmälan vid lägre inkomst än inkomsttaket

Om hushållets gemensamma inkonst före skatt ligger under inkomsttaket ska du lämna in en inkomstanmälan föra att få en lägre avgift.

Rätt till förskola 15 timmar per vecka

Barn till föräldrar som är arbetslösa, eller föräldralediga med yngre syskon, har rätt till förskola minst 15 timmar i veckan. Även i detta fall betalar du enligt fastställd taxa.

Reducerad avgift vid allmän förskola

I och med att barnet från 3 års ålder har rätt till avgiftsfri allmän förskola upp till 525 timmar per år (ej lov), så minskas avgiften med 3/10 om barnet på den övriga tiden är inskriven i förskolan. 525 timmar per år motsvarar 15 timmar i veckan. Reduceringen gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år.

Avgiftens storlek

Kostnad för barn i förskola per månad

Barn 1    3 % av inkomsten - dock högst 1362:-
Barn 2    2 % av inkomsten - dock högst 908:-
Barn 3    1 % av inkomsten - dock högst 454:-
Barn 4    0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Kostnad för barn på fritidshem per månad

Barn 1   2 % av inkomsten - dock högst 908:-
Barn 2   1 % av inkomsten - dock högst 454:-
Barn 3   1 % av inkomsten - dock högst 454:-
Barn 4   0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Exempel: Hushållets gemensamma inkomst innan skatt är 50 000 kr. För barn i förskolan betalar ni för barn 1 1362 kr och för barn 2 908 kr. Totalt 2 270 kr.

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

För de fristående förskolorna kan det vara ett lägre belopp beroende på föräldratjänst. Kontakta respektive förskolechef för de fristående förskolorna.

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 07.30 - 16.00
Fredag 07.30 - 15.00

Gul pil Kontakt - chefer
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor