Barn mössa gunga glad

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en kommunal pedagogisk verksamhet som är en social mötesplats för vuxna och barn. Vi har öppet alla onsdagar (ej lov) mellan klockan 09:00  - 11.30.

På Öppna förskolan arbetar vi med:
• Stöd i barns utveckling
• Lustfyllt lärande i leken
• Uppmuntran och stöd i föräldrarollen

Till Öppna förskolan är föräldrar och barn välkomna tillsammans. Här kan ni delta i olika aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna och ni som föräldrar kan få råd och stöd här. Här finns möjlighet att knyta nya kontakter med andra barnfamiljer.

Karta

På öppna förskolan arbetar specialpedagog Maria Persson, 0705-430 330, och BVC-sköterska Lotta Rapp.

Terminen börjar den 11 januari 2017

Stängningsdagar
Onsdag 22/2 Sportlov
Onsdag 12/4 Påsklov
Onsdag 24/5
Onsdag 14/6 – 16/8 Sommarlov

Följande aktiviteter anordnas på Öppna förskolan under våren 2017:

Babymassage
Lotta Rapp, BVC bjuder in föräldrar med sitt/sina barn till babymassagekurs 2-3 tillfällen/familj.

Sångstund
Varje onsdag förmiddag kl. 10.00
Det finns möjlighet att köpa kaffe, te, bröd och frukt.

Tema våren 2017
V.5 Onsdag 1/2 Kl:09:30. Besök av Ann-Marie Rylander Folktandvården. Tips och råd om tandhälsa för barn 0-2 år.

V 7. Onsdag 15/2 Kl:09:30. Besök av Familjebehandlarna Anneli Runnzell och Carmen Söderstedt från Smedjan. Information om Smedjans verksamhet Råd & Stöd.

V 11. Onsdag 15/3 Kl:09:30. Gränssättning och uppfostran. Hur bemöter jag detta som förälder? Besök av Familjebehandlarna Anneli Runnzell och Carmen Söderstedt.

V.14 Babblarna

V 17. Onsdag 5/4 Kl:09:30. Lotta BVC pratar Luftvägsstopp.

V 18. Onsdag 3/5 Kl: 09:30. Specialpedagog Maria Persson pratar om barns språkutveckling samt berättar om förskolans verksamhet bl.a. inskolning mm.

Information om datum då Jenny på NTF (Trafiksäkerhetens Främjande) och Barnbibliotekarie Jonas besöker oss sätts upp på öppna förskolan.

 

Varmt Välkomna
Maria & Lotta

KONTAKT

Förskolechef
Katarina Österdahl
Telefon: 0143 153 39

Biträdande förskolechef
Maria Grunström
Telefon 076 - 118 30 57

Specialpedagog
Maria Persson
Telefon: 070-543 03 30
Besöksadress: Ingegärd Knutsdotters väg 2

Genom vår interaktiva karttjänst kan du söka information om skolor, detaljplaner och besöksmål i Vadstena kommun.