Barn mössa gunga glad

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en kommunal pedagogisk verksamhet som är en social mötesplats för vuxna och barn. Vi har öppet alla onsdagar (ej lov) mellan klockan 09:00  - 11.30.

På Öppna förskolan arbetar vi med:
• Stöd i barns utveckling
• Lustfyllt lärande i leken
• Uppmuntran och stöd i föräldrarollen

Till Öppna förskolan är föräldrar och barn välkomna tillsammans. Här kan ni delta i olika aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna och ni som föräldrar kan få råd och stöd här. Här finns möjlighet att knyta nya kontakter med andra barnfamiljer.

Karta

På öppna förskolan arbetar specialpedagog Maria Grundström och BVC-sköterska Lotta Rapp.

Terminen börjar den 23 augusti

Stängningsdagar
Onsdag 1/1 Höstlov
Onsdag 20/12 - 4/1 Jullov

Följande aktiviteter anordnas på Öppna förskolan under våren 2017:

Babymassage
Lotta Rapp, BVC bjuder in föräldrar med sitt/sina barn till babymassagekurs 2-3 tillfällen/familj.

Sångstund
Varje onsdag förmiddag kl. 10.00. Övriga aktivieter; rita måla, rörelse och musik.
Det finns möjlighet att köpa kaffe, te, bröd och frukt.

Tema hösten 2017

V.35. Onsdag 30/8 Kl:09:30. Besök av Ann-Marie Rylander Folktandvården. Tips och råd om tandhälsa för barn 0-2 år.

V. 37. Onsdag 13/9 Kl:09:30. Besök av Familjebehandlarna Anneli Runnzell och Carmen Söderstedt från Smedjan. Information om Smedjans verksamhet Råd & Stöd samt besök av förskolechef Katarina Österdahl.

V. 38 . Onsdag 20/9 Kl:09:30. Lotta BVC pratar Luftvägsstopp.

V. 39. Babblarna

V. 40. Onsdag 27/9 Kl:09:30. Jenny på NTF (Trafiksäkerhetens Främjande) Barn i bil - sitta säkert i bil.

V. 41 Onsdag 4/10 Kl: 09:30. Specialpedagog Maria Persson pratar om barns språkutveckling samt berättar om förskolans verksamhet bl.a. inskolning mm.

V.43. Onsdag 18/10 Kl:09:30 Gränssättning och uppfostran. Hur bemöter jag detta som förälder? Besök av Familjebehandlarna Anneli Runnzell och Carmen Söderstedt.

V. 45. Onsdag 8/11 Kl:09:30 Besök från Vadstena Bibliotek; Bokprat och läsning

V. 49. Onsdag 6/12 Kl:09:30 Julkort

V.50. Onsdag 13/12 Kl: 09:30 Julkort och julpyssel

 

 

Varmt Välkomna
Maria & Lotta

KONTAKT

Förskolechef
Katarina Österdahl
Telefon: 073 086 11 37

Biträdande förskolechef
Maria Grundström
Telefon 076 - 118 30 57

Besöksadress: Ingegärd Knutsdotters väg 2

Genom vår interaktiva karttjänst kan du söka information om skolor, detaljplaner och besöksmål i Vadstena kommun.