Pojke skola förskoleklass

Fritidshem

Fritidshemmet är ett komplement till skoldagen som ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Det ska också erbjuda en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera den sociala gemenskapen.

I Vadstena kommun finns det både kommunala och fristående fritidshem. De kommunala fritidshemmen finns på Sankt Persskolan och Dalsgården. På "fritids" arbetar både fritidspedagoger och lärare.

I Borghamn finns fritidshemmet Våga Gård och i Hov finns fritidshemmet Hovet. Dessa bedrivs som enskild verksamhet i form av föräldrakooperativ.

I tätorten finns förutom de kommunala fritidshemmen även det fristående fritidshemmet Tussilagon och Smultronstället.

Precis som ett kommunalt fritidshem har ett enskilt fritidshem möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp om någon elev har ett omfattande behov av särskilt stöd. Förskolechefen ansöker i samråd med föräldrarna om ett sådant stöd. Hämta ansökningsunderlag. Hämta uppföljningsunderlag.

Lovfritids

De kommunala fritidshemmen erbjuder lovfritids. Det innebär att barn, som inte är inskrivnet på fritids, mot en mindre avgift kan få vistas på fritidshemmen under studiedagar och lov.
Taxan per dag är 0,2 procent av prisbasbeloppet. I maj 2018 motsvarar det 91 kr.

Anmälan görs på den vanliga blanketten minst två veckor i förväg. Markera i rutan fritidshem och skriv under övriga upplysningar vilka dagar du önskar lovfritids. Du kommer att faktureras för antalet anmälda dagar.

De fristående fritidshemmen bestämmer själva vilka tjänster man kan erbjuda på loven.

Avgifter i fritidshemmet

Avgiften i fritidshemmet regleras på samma sätt som i förskolan utifrån principen om maxtata. Information om avgifter.

Öppettider

De normala öppettiderna är mellan 06:10 och 18:30. Vistelsetiderna läggs in i SchoolSoft
Vadstena kommun erbjuder förskola och fritidshem mellan klockan 06:10 och 18:30. Notera att den fristående förskola (föräldrakooperativen) i regel erbjuder kortare vistelsetid än så.

Någon förskola eller pedagogisk omsorg på natt eller helger erbjuds inte i kommunen.

Begäran om utökad vistelsetid
Om det finns särskila skäl kan en ansökan göras hos rektorn att få utökad vistelsetid från tidigast 05:45 till senast 19:00.
Till ansökan ska följande underlag bifogas;

  • Båda föräldrarnas arbetstider/studietid styrkta av arbetsgivaren/utbildningen
  • Båda föräldrarnas restid till om från arbetet/studier

Beslut om utökad vistelsetid tas av rekorn.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor