Pojke skola förskoleklass

Fritidshem

Fritidshemmet är ett komplement till skoldagen som ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Det ska också erbjuda en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera den sociala gemenskapen.

I Vadstena kommun finns det både kommunala och fristående fritidshem. De kommunala fritidshemmen finns på Sankt Persskolan och Katarinaskolan. Även Dalsgården används som fritidslokal. På fritids arbetar både fritidspedagoger och lärare.

I Borghamn finns fritidshemmet Våga Gård och i Hov finns fritidshemmet Hovet. Dessa bedrivs som föräldrakooperativ.

I tätorten finns förutom de kommunala fritidshemmen även det fristående fritidshemmet Tussilagon och Smultronstället.

Precis som ett kommunalt fritidshem har ett enskilt fritidshem möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp om någon elev har ett omfattande behov av särskilt stöd. Förskolechefen ansöker i samråd med föräldrarna om ett sådant stöd. Hämta ansökningsunderlag. Hämta uppföljningsunderlag.

Lovfritids

De kommunala fritidshemmen erbjuder lovfritids. Det innebär att barn, som inte är inskrivnet på fritids, mot en mindre avgift kan få vistas på fritidshemmen under studiedagar och lov.
Taxan per dag är 0,2 procent av prisbasbeloppet. I april 2015 motsvarar det 89 kr.

Anmälan görs på den vanliga blanketten minst två veckor innan. Markera i rutan fritidshem och skriv under övriga upplysningar vilka dagar du önskar lovfritids. Du kommer att faktureras för antalet anmälda dagar.

De fristående fritidshemmen bestämmer själva vilka tjänster man kan erbjuda på loven.

Avgifter

Avgiften i fritidshemmet regleras på samma sätt som i förskolan utifrån principen om maxtata. Information om avgifter.

Vadstena kommun erbjuder förskola och fritidshem mellan klockan 06:10 och 18:30. Notera att den fristående förskola (föräldrakooperativen) i regel erbjuder kortare vistelsetid än så.
Någon förskola eller pedagogisk omsorg på natt eller helger erbjuds inte i kommunen.

Öppettider

De normala öppettiderna är mellan 06:10 och 18:30. Vistelsetiderna läggs in i SchoolSoft.

Begäran om utökad vistelsetid
Om det finns särskila skäl kan en ansökan göras hos rektorn att få utökad vistelsetid från tidigast 05:45 till senast 19:00.
Till ansökan ska följande underlag bifogas;

  • Båda föräldrarnas arbetstider/studietid styrkta av arbetsgivaren/utbildningen
  • Båda föräldrarnas restid till om från arbetet/studier

Beslut om utökad vistelsetid tas av rekorn.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor