Buss tjej skolresa skolbuss resa kollektivtrafik

Elevresor för gymnasieelever

När du börjar på gymnasiet så innebär det i regel att du behöver resa med buss ellet tåg till och från en av våra grannkommuner.

För dig som är gymnasieelev, och har mer än sex kilometer till skolan, gäller att du i regel måste åka med den allmänna kollektivtrafiken. Kommunen har ingen skyldighet att ordna med några resor men Vadstena kommun står för kostnaden. Det sker genom att mottagande gymnasieskolaneskola beställer det resekort som behövs för att du ska kunna ta dig till och från skolan. Vadstena kommun betalar sedan för både gymnasieplatsen och resekortet.

  • Du som studerar i Motala får ett kort som gäller i närområde Motala. Det vill säga i hela Vadstena och Motala kommun.
  • Du som studerar på andra orter i länet får ett länskort.

Det är ÖstgötaTrafiken som sköter den  allmänna kollektivttrafiken och besvarar frågor kring tider, typer av kort med mera.

Du kan få åka med på grundskolan skolskjutsar
Rätten till skolskjuts gäller endast eleverna i grundskolan, men du får som gymnasieelev åka med om tiden passar och om det finns plats. Tänk på att linjesträckningen är anpassad efter grundskolans elever och adresser vilket innebär att det inte är givet att du kommer ända hem. Tänk även på att det ibland är studiedagar för grundskolan. Se läsårstider!
Länk till turlistor www.vadstena.se/turlistor

Ansökan om ersättning för anslutningsresor
Om det inte finns någon hållplats för den allmänna kollektivtrafiken i närheten av där du bor kan du ansöka om ett bidrag till anslutningsresor för resor på egen hand. Det betyder till exempel att dina föräldrar får ett bidrag att skjutsa fram till en hållplats. Vi betalar  även ut bidraget om ni är några stycken som samåker till och från en hållplats. Du får naturligtvis även bidraget om du åker moped, e-traktor eller cykel.
Bidraget söks en gång per år och betalas ut två gånger per läsår. Fyra månader på hösten och fem månader på våren.

Riktlinjer för gymnasieelevernas resor och inackorderingsbidrag, BOU2014/73-623, 2014.565.
3.3 Som ett komplement till ersättning för ett reskort kan kontantersättning ges för egna anslutningsresor mellan bostad och kollektivtrafikhållplats. Ersättningen ges för varje hel kalandermånad med 150 kr vid ett avstånd på 4-8 kilometer och med 250 kr om avståndet överstiger 8 kilometer.

Länk till lagen om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor.

 

 

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 07.30 - 16.00
Fredag 07.30 - 15.00

Gul pil Kontakt - chefer
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor