Eftergymnasial utbildning

Är du instresserad av eftergymnasial vuxenutbildning eller yrkeshögskoleutbildningar? Här hittar du länkar!

Högskola/universitet
Närmast högskoleutbildning finns på Carlsunds utbildningscenter i Motala som bedrivs i distansform, finns även olika alternativ i närliggande kommuner.

Yrkeshögskoleutbildningar (YH)
Det finns ett flertal YH-utbildningar inom Östergötland, du söker direkt till respektive skola. Närmast YH –utbildning finns i Motala,  Mjölby och Tranås.

Högskoleutbildningar på Carlsund Utbildningscentrum

Regional YH-utbildning

Studera.nu

YH-myndigheten

Studentum.se

 

KONTAKT

Studie- och yrkesvägledare i Motala kommun 
Växel: 0141-22 50 00