Solrosor fält energi sol

Energiplan

En energiplan är ett strategiskt verktyg för att bidra till effektivare energianvändning, omställning till förnybara energikällor, samt hållbara transporter.

Energiplanen kan betraktas som ett styrdokument för energiarbetet i kommunen som organisation, men också för hur kommunen och fastighetsbolaget kan verka för att engagera civilsamhället - företag, föreningsliv och medborgare - till att genomföra insatser.

Energiplanen är viktig för att kommunen ska kunna bidra till de nationella klimat- och energimålen som finns fram till 2020.

KONTAKT

Energi- och klimatrådgivare
Ann-Christin Nilsson Cedermo
Telefon: 070-609 07 00
Skicka e-post