Så här jobbar vi

I syfte att främja de energi- och klimatmål som regeringen fastställt genomför vi varje år ett antal aktiviteter/arrangemang för att sprida kunskap inom energi- och klimatområdet.

Nedan kan ni läsa om några av de aktiviteter och arrangemang som genomförts.

Solcellsvisning på Walla gård

KONTAKT

Energi- och klimatrådgivare
Ann-Christin Nilsson Cedermo
Telefon: 070-609 07 00
Skicka e-post