Cirkusplatsen_oms

Detaljplan för nybyggnad av skola och sporthall på del av fastigheten Vadstena 3:2 och Riddarsporren 1 m.fl.

Förnyad granskning mellan 23 april och 14 maj 2018

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny skola för årskurs 4 – 6 i del av fastigheten Vadstena 3:2 (s.k. "Cirkusplatsen") och den sydligaste delen av fastigheten Riddarsporren 1, i anslutning till den befintliga Petrus Magni skola.

Planområdet ligger centralt i Vadstena, mellan Hovsvägen och Pilgrimsvägen/Skänningegatan. Det utgörs av en del av fastigheten Vadstena 3:2 (s.k. "Cirkusplatsen"), fastigheten Riddarsporren 1 och del av Vadstena 2:1. Planområdet omfattas av gällande detaljplan SPL 201.

Samtliga fastigheter ägs av Vadstena kommun.

Beslutet om granskning fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 7 november 2017, §133.
Det reviderade planförslaget godkändes av SBN 2018-04-10.

Planarbetet bedrivs i enlighet med reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

standard förfarande diagram

 

Detaljplaneförslaget ställs ut måndagen den 23 april och granskningstiden pågår t.o.m. måndagen den 14 maj 2018. Handlingarna finns under granskningstiden utställda på entréplan i kommunhuset (vardagar 08.00-16.00), Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

Synpunkter ska lämnas in till Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 14 maj 2018. Observera att ange planens beteckning i era synpunkter.

Den som inte kommer in med skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Planområdets läge:

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster