Cirkusplatsen_oms

Detaljplan för utbyggnad av skola och sporthall på del av fastigheten Vadstena 3:2 och fastigheten Riddarsporren 1 m.fl.

Granskning mellan 20 november och 22 december 2017

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny skola för årskurs 4 – 6 i del av fastigheten Vadstena 3:2 (s.k. "Cirkusplatsen") och den sydligaste delen av fastigheten Riddarsporren 1, i anslutning till den befintliga Petrus Magni skola.

Planområdet ligger centralt i Vadstena, mellan Hovsvägen och Pilgrimsvägen/Skänningegatan. Det utgörs av en del av fastigheten Vadstena 3:2 (s.k. "Cirkusplatsen") och fastigheten Riddarsporren 1, som även ingår i gällande detaljplan SPL 201.

Samtliga fastigheter ägs av Vadstena kommun.

Beslutet om granskning fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 7 november 2017, §133. 

Planarbetet bedrivs i enlighet med reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

standard förfarande diagram

 

Detaljplaneförslaget ställs ut måndagen den 20 november och granskningstiden pågår t.o.m. fredagen den 22 december 2017. Handlingarna finns under granskningstiden utställda på entréplan i kommunhuset (vardagar 08.00-16.00), Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

Synpunkter ska lämnas in till Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 22 december 2017. Observera att ange planens beteckning i era synpunkter.
Den som inte kommer in med skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Planområdets läge:

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Skärtorsdag öppet 8-12

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor

Genom vår interaktiva karttjänst kan du söka information om skolor, detaljplaner och besöksmål i Vadstena kommun.