Asylen bibliotek hus byggnad

Asylen 10

Syftet med detaljplanen var att ge möjlighet till bostäder i tre punkthus. Planområdet är beläget i Vadstena innerstad, sydväst om de centrala delarna av stadskärnan och omfattar södra delen av fastigheten, med Södra vägen i söder och Slottsgatan i öster.

Mark- och miljööverdomstolen upphävde 2017-12-01 Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2015, dnr KS2013/65-215, § 85, att anta detaljplan för del av Asylen 10.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor

Genom vår interaktiva karttjänst kan du söka information om skolor, detaljplaner och besöksmål i Vadstena kommun.

Genom vår interaktiva karttjänst kan du söka information om skolor, detaljplaner och besöksmål i Vadstena kommun.