Kommunens budget

Kommunfullmäktige tar budgetbeslut i september varje år och fördelar då kommunens resurser till de olika nämnderna. De ska se till att kommunen använder pengarna på ett sätt som ger Vadstenaborna så bra service som möjligt.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut.

Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt.

Vadstena kommuns aktuella treårsbudget finns i Årsplanen.

Se hur pengarna fördelas

KONTAKT

Ekonomi
Erik Hagström
Telefon: 0143-151 64
Skicka e-post