Kommunalskatt

Vadstena kommuns skattesats uppgår inkomstår 2017 till 22,80 kronor per hundralapp, det vill säga 22,80 % procent av Vadstenabons beskattningsbara inkomst.

Kommunens verksamheter finansieras till största delen av skatter. Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om kommunens skattesats.

Kommuninvånarna betalar även skatt till Region Östergötland (tidigare landstinget) som 2017 är 10,70%. Är du medlem i svenska kyrkan betalar du även en begravningsavgift på 0,246% samt kyrkoavgift på 1,23%.

KONTAKT

Tf ekonomichef
Peter Gustavsson
Telefon: 0143-151 54
Skicka e-post