KF 2017-09-27 version 2

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Det är den enda kommunala församling där ledamöterna väljs direkt av de röstberättigade kommuninvånarna i allmänna val.

Fullmäktige fastställer budget och den kommunala verksamhetens inriktning. Kommunfullmäktige bestämmer kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, utser ledamöter i nämnder och styrelser samt beslutar i övriga ärenden som är av större vikt.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De hålls en gång i månaden (utom i januari, juli och augusti), i Rödtornets medborgarsal i Vadstena, kl 18.30.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr o m 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Kommande sammanträden

2018-10-24
2018-11-28
2018-12-19

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Jane Råsten (S)
Ordförande
Mobil: 070-365 88 10
Skicka e-post

Hanna Samuelsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 21
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Jane Råsten (S)
Ordförande

Fredrik Almcrantz (K)
Förste vice ordförande

Bo Johansson (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
(Gruppledare markeras med fetstil)
Marita Karlsson (S)
Mats Wahrén (K)
Arne Sjöberg (M)
Frida Edholm (K)
Vakant (M)
Anders Ahl (S)
Bengt-O Petersson (K)
Tommy Kennberg (MP)
Suzanne Berglert Åberg (M)
Magnus Gustafsson (S)
Lars Ekström (K)
Urban Tellström (KD)
Desirée Forsén (S)
Gary Sparrborn (M)
Peter Hermansson (SD)
Göran Fältgren (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Dag Källman (V)
Heidi Segrell (L)
Peter Karlsson (M)
Malin Granlund-Feldt (MP)
Anders Agnemar (C)
Linda Karlsson Andersson (S)
Thérése Granberg (K)
Yvonné Gustafsson (S)
Kerstin Ramå (M)
Johan Lindell (K)
Jörgen Aldrin (S)
Mona Hillman (K)
Christer Casell (M)
Gunilla Sjösten (KD)
Jan-Inge Printz (S)

Ersättare
Margit Berggren Silvheden (C)
Lena Davidsson (C)
Sam Uhlin (L)
Vakant (L)
Maria Segersäll (V)
Ingvar Frid (V)
Eivor Folkesson (MP)
Anna Lind (MP)
Ida Olai (K)
Markus Gustafsson (K)
Malin Löfstedt (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Anna Harder (K)
Kennerth Sjösten (KD)
Sven-Olof Thellström (KD)
Karin Fornander Sundberg (S)
Leif Jernér (S)
Lena Savoca (S)
Barbro Wallgren (S)
Anders Lif (S)
Britt-Marie Ejdehage (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Kjell Ejdehage (M)
Eva Sparrborn (M)