Vilka beslut tar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta i följande frågor:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstning

Frågor som inte är av principiell och övergripande karaktär kan beslutas av kommunstyrelsen eller någon av nämnderna.

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Jane Råsten (S)
Ordförande
Mobil: 070-365 88 10
Skicka e-post

Hanna Samuelsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 21
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Jane Råsten (S)
Ordförande

Fredrik Almcrantz (K)
Förste vice ordförande

Bo Johansson (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
(Gruppledare markeras med fetstil)
Marita Karlsson (S)
Mats Wahrén (K)
Arne Sjöberg (M)
Frida Edholm (K)
Vakant (M)
Anders Ahl (S)
Bengt-O Petersson (K)
Tommy Kennberg (MP)
Suzanne Berglert Åberg (M)
Magnus Gustafsson (S)
Lars Ekström (K)
Urban Tellström (KD)
Desirée Forsén (S)
Gary Sparrborn (M)
Peter Hermansson (SD)
Göran Fältgren (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Dag Källman (V)
Heidi Segrell (L)
Peter Karlsson (M)
Malin Granlund-Feldt (MP)
Anders Agnemar (C)
Linda Karlsson Andersson (S)
Thérése Granberg (K)
Yvonné Gustafsson (S)
Kerstin Ramå (M)
Johan Lindell (K)
Jörgen Aldrin (S)
Mona Hillman (K)
Christer Casell (M)
Gunilla Sjösten (KD)
Jan-Inge Printz (S)

Ersättare
Margit Berggren Silvheden (C)
Lena Davidsson (C)
Sam Uhlin (L)
Vakant (L)
Maria Segersäll (V)
Ingvar Frid (V)
Eivor Folkesson (MP)
Anna Lind (MP)
Ida Olai (K)
Markus Gustafsson (K)
Malin Löfstedt (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Anna Harder (K)
Kennerth Sjösten (KD)
Sven-Olof Thellström (KD)
Karin Fornander Sundberg (S)
Leif Jernér (S)
Lena Savoca (S)
Barbro Wallgren (S)
Anders Lif (S)
Britt-Marie Ejdehage (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Kjell Ejdehage (M)
Eva Sparrborn (M)