Vilka beslut tar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta i följande frågor:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstning

Frågor som inte är av principiell och övergripande karaktär kan beslutas av kommunstyrelsen eller någon av nämnderna.

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Arne Sjöberg (M)
Ordförande
Telefon:070-666 29 55
Skicka e-post

Hanna Samuelsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 21
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Arne Sjöberg (M)
Ordförande

Magnus Gustafsson (S)
Förste vice ordförande

Bo Johansson (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
(Gruppledare markeras med fetstil)
Peter Karlsson (M)
Desirée Forsén (S)
Frida Edholm (K)
Carl-William Franzén (M)
Anders Hedeborg (S)
Lars Ekström (K)
Anders Agnemar (C)
Dan Olsson (SD)
Dag Källman (V)
Fabian Thun (S)
Eva Mattsson (K)
Tommy Kennberg (MP)
Kerstin Ramå (M)
Gunilla Sjösten (KD)
Jenny Bytander (S)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Camilla Westling (C)
Jan Sundström (M)
Malin Löfstedt (K)
Thomas Strandberg (SD)
Gary Sparrborn (M)
Jane Råsten (S)
Bengt-O Petersson (K)
Eva Skoog (V)
Carl-Johan Sommar (M)
Göran Fältgren (S)
Mats Wahrén (K)
Camilla Anneflod (M)
Victoria Gustafsson (S)
Johan Lindell (K)
Björn Sandberg (SD)
Julia Bernzen (MP)

Ersättare
Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Eva Sparrborn (M)
Daniel Nord (M)
Jan-Inge Printz (S)
Yvonné Gustafsson (S)
Bashar Abboud (S)
Sabina Grandin (S)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Ing-Marie Fagrell (K)
Kenneth Rydenlund (K)
Markus Gustafsson (K)
Margit Berggren Silvheden (C)
Lena Davidsson (C)
Gun Möller (V)
Anita Källman (V)
Sten Mattsson (MP)
Eivor Folkesson (MP)
Urban Tellström (KD)
Kennerth Sjösten (KD)