Vuxenutbildning vård sjuksköterska äldre man

Socialnämnd

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr o m 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Kommande sammanträden

2018-09-05
2018-10-03
2018-11-07
2018-12-05

KONTAKT

Socialnämnd
Skicka e-post

Magnus Gustafsson (S)
Ordförande
Mobil: 073-705 88 66
Skicka e-post

Jennifer Tåhlin
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-151 65
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Magnus Gustafsson (S)
Ordförande

Peter Karlsson (M)
Förste vice ordförande

Lars Ekström (K)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Jan-Inge Printz (S)
Margit Berggren Silvheden (C)
Sabina Grandin Mildh (S)
Ing-Marie Fagrell (K)

Ersättare
Jörgen Aldrin (S)
Per-Arne Pettersson (S)
Therese Granberg (K)
Barbro Henricson (M)
Kennerth Sjösten (KD)
Ann-Katrin Johansson (MP)
Kenneth Rydenlund (K)