Vuxenutbildning vård sjuksköterska äldre man

Socialnämnd

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Samtliga protokoll från kommunfullmäktige och nämnder i Vadstena kommun som publiceras på webbplatsen är justerade.

2018-06-12

 

2018-05-09

 

2018-04-11 

2018-03-07

2018-01-31

Kommande sammanträden

2018-09-05
2018-10-03
2018-11-07
2018-12-05

KONTAKT

Socialnämnd
Skicka e-post

Magnus Gustafsson (S)
Ordförande
Mobil: 073-705 88 66
Skicka e-post

Sofie Lagerfelt Fernström
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-153 23
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Magnus Gustafsson (S)
Ordförande

Peter Karlsson (M)
Förste vice ordförande

Lars Ekström (K)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Jan-Inge Printz (S)
Margit Berggren Silvheden (C)
Sabina Grandin Mildh (S)
Ing-Marie Fagrell (K)

Ersättare
Jörgen Aldrin (S)
Per-Arne Pettersson (S)
Therese Granberg (K)
Barbro Henricson (M)
Kennerth Sjösten (KD)
Ann-Katrin Johansson (MP)
Kenneth Rydenlund (K)