Kommunstyrelsens förvaltning

Tf kommundirektör
Martin Berry
Telefon: 0143-150 27
Skicka e-post

Tf ekonomichef
Peter Gustavsson
Telefon: 0143-151 54
Skicka e-post

IT-chef
Roland Jaeger
Telefon: 0143-150 50
Skicka e-post

Personalchef
Charlotte Träff
Telefon: 0143-150 31
Skicka e-post

Kostchef
Anna Lundstedt
Telefon: 0143-152 88
Skicka e-post

Kommunikationschef
Sofia Löf
Telefon: 0143-150 04
Skicka e-post

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Torsdag 22/6 öppet kl 8-12
Fredag 23/6 (midsommarafton) stängt

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor