Samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnadschef
Annika Toll
Telefon 0143-150 47
Skicka e-post

Miljöchef
Inger Alf Johansson
Telefon: 0143-152 22
Skicka e-post

Stadsarkitekt
Helene Eriksson
Telefon: 0143-150 06
Skicka e-post

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Torsdag 22/6 öppet kl 8-12
Fredag 23/6 (midsommarafton) stängt

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor