Socialförvaltning

Socialchef
Desirée Svanberg
Telefon: 0143-151 66
Skicka e-post

Enhetschef individ- och familjeomsorg
Linda Fröjdh
Telefon: 0143-151 50
Skicka e-post

Enhetschef hemtjänst, boendestöd och HVB-verksamheter
Annlouise Köster Johansson
Telefon: 0143-152 93
Skicka e-post

Enhetschef Vätterngården
Cecilia Fransson
Telefon: 0143-152 94
Skicka e-post

Enhetschef Wasagården 1 (Hillersro, Sjöhem, Hagagården)
Lena Tegler
Telefon: 0143-152 80
Skicka e-post

Enhetschef  korttidsvård och Wasagården 2 (Duvnäs, Granstugan, Ollebo, Skogsbo)
Jessica Lindh
Telefon: 070-839 34 84
Skicka e-post

Enhetschef gruppbostäder, daglig verksamhet
Henrietta Larsson
Telefon: 0143-151 62
Skicka e-post

Enhetschef personlig assistans och HVB-verksamheter
Pernilla Vidarsson
Telefon: 0143-152 08
Skicka e-post

Enhetschef hemsjukvård
Britt Strömbäck
Telefon: 0143-152 96
Skicka e-post

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor