KF kommunfullmäktige 2014-2018

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Det är den enda kommunala församling där ledamöterna väljs direkt av de röstberättigade kommuninvånarna i allmänna val.

Fullmäktige fastställer budget och den kommunala verksamhetens inriktning. Kommunfullmäktige bestämmer kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, utser ledamöter i nämnder och styrelser samt beslutar i övriga ärenden som är av större vikt.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De hålls en gång i månaden (utom i juli), i Rödtornets medborgarsal i Vadstena, kl 18.30.

Handlingar och protokoll för 2017


2017-04-26
Kallelse och handlingar ärende 1-6
Handlingar ärende 7-22

2017-03-29
Kallelse och handlingar ärende 1-11
Handlingar ärende 12-22
Protokoll

2017-03-01

Kallelse och handlingar ärende 1-10
Handlingar ärende 11-19
Protokoll

Kommande sammanträden

2017-05-31
2017-06-21
2017-09-27
2017-10-25
2017-11-29
2017-12-20

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Magnus Gustafsson
Ordförande
Mobil: 072-214 31 20
Skicka e-post

Hanna Samuelsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 21
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Magnus Gustafsson (S)
Ordförande

Fredrik Almcrantz (K)
Förste vice ordförande

Bo Johansson (C)
2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter
(Gruppledare markeras med fetstil)
Marita Karlsson (S)
Mats Wahrén (K)
Arne Sjöberg (M)
Frida Edholm (K)
Daniel Nord (M)
Anders Ahl (S)
Bengt-O Petersson (K)
Tommy Kennberg (MP)
Suzanne Berglert Åberg (M)
Jane Råsten (S)
Lars Ekström (K)
Urban Tellström (KD)
Desirée Forsén (S)
Gary Sparrborn (M)
Peter Hermansson (SD)
Göran Fältgren (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Dag Källman (V)
Ingegerd Lindaräng (L)
Peter Karlsson (M)
Malin Granlund-Feldt (MP)
Anders Agnemar (C)
Maria Johansson Gray (S)
Thérése Granberg (K)
Yvonné Gustafsson (S)
Kerstin Ramå (M)
Johan Lindell (K)
Jörgen Aldrin (S)
Mona Hillman (K)
Christer Casell (M)
Gunilla Sjösten (KD)
Jan-Inge Printz (S)

Ersättare
Margit Berggren Silvheden (C)
Lena Davidsson (C)
Heidi Segrell (L)
Ingemar Lindaräng (L)
Maria Segersäll (V)
Ingvar Frid (V)
Eivor Folkesson (MP)
Peter Asthamn (MP)
Ida Olai (K)
Markus Gustafsson (K)
Malin Löfstedt (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Anna Harder (K)
Kennerth Sjösten (KD)
Sven-Olof Thellström (KD)
Linda Karlsson Andersson (S)
Lars-Ove Gustafsson (S)
Karin Fornander Sundberg (S)
Leif Jernér (S)
Lena Savoca (S)
Britt-Marie Ejdehage (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Gunilla Edenberg (M)
Kjell Ejdehage (M)