Rödtornet vadstena träd

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens "regering". Den består av 11 ledamöter och 11 ersättare som sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av annan nämnd/styrelse. Styrelsen leder och samordnar också kommunens ekonomi, har ett övergripande arbetsgivaransvar samt ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen.

Handlingar och protokoll för 2017


2017-06-14
Kallelse och handlingar
Protokoll

2017-05-31 (extrainsatt, stängt sammanträde)
Kallelse
Protokoll

2017-05-17
Kallelse och handlingar
Protokoll

2017-04-19
Kallelse och handlingar ärende 1-9
Handlingar ärende 10-19
Handlingar ärende 20-29
Protokoll

2017-03-15
Kallelse och handlingar
Protokoll

2017-02-15

Kallelse och handlingar ärende 1-9
Handlingar ärende 10-41
Protokoll

Kommande sammanträden

2017-09-13
2017-10-11
2017-11-15
2017-12-13

KONTAKT

Kommunstyrelse
Skicka e-post

Mats Wahrén
Ordförande
Mobil: 070-225 47 43
Skicka e-post

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Mats Wahrén (K)
Ordförande

Anders Hedeborg (S)
Vice ordförande

Arne Sjöberg (M)
2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Magnus Gustafsson (S)
Jane Råsten (S)
Frida Edholm (K)
Fredrik Almcrantz (K)
Daniel Nord (M)
Anders Agnemar (C)
Gunilla Sjösten (KD)
Tommy Kennberg (MP)

Ersättare
Dick Isaksson (S)
Maria Johansson Gray (S)
Amanda Hellman (S)
Elin Andersson (S)
Lars Ekström (K)
Malin Löfstedt (K)
Bengt-O Petersson (K)
Peter Karlsson (M)
Gary Sparrborn (M)
Camilla Westling (C)
Ingegerd Lindaräng (L)