Flicka skrattar glad grön sommar

Kultur- och utbildningsnämnd

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör kultur, utbildning och fritid.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare och sammanträder ungefär en gång i månaden.

Samtliga protokoll från kommunfullmäktige och nämnder i Vadstena kommun som publiceras på webbplatsen är justerade.

Handlingar och protokoll för 2017

2017-12-04

2017-11-06

2017-10-02

2017-09-04
2017-06-12
2017-05-08
2017-04-10
2017-03-10 Extrainsatt möte
2017-03-06
2017-01-30

 

Kommande sammanträden


2017-12-05

KONTAKT

Kultur- och utbildningsnämnd
Skicka e-post

Göran Fältgren (S)
Ordförande
Telefon: 070-458 07 04
Skicka e-post

Katarina Andersson
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-152 01
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Göran Fältgren (S)
Ordförande

Jenny Eriksdotter (M)
Först vice ordförande

Johan Lindell (K)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Bashar Abboud (S)
Bo Johansson (C)
Monika Eriksson Lindgren (MP)
Markus Gustafsson (K)

Ersättare
Karin Fornander Sundberg (S)
Anncathrin Kristiansson (S)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Gunilla Edenberg (M)
Heidi Segrell (L)
Ida Olai (K)
Gunilla Sjösten (KD)