Flicka skrattar glad grön sommar

Kultur- och utbildningsnämnd

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör kultur, utbildning och fritid.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare och sammanträder ungefär en gång i månaden.

Handlingar och protokoll för 2017


2017-10-02

2017-09-04
2017-06-12
2017-05-08
2017-04-10
2017-03-10 Extrainsatt möte
2017-03-06
2017-01-30

 

Kommande sammanträden

2017-11-06
2017-12-05

KONTAKT

Kultur- och utbildningsnämnd
Skicka e-post

Göran Fältgren (S)
Ordförande
Telefon: 070-458 07 04
Skicka e-post

Katarina Andersson
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-152 01
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Göran Fältgren (S)
Ordförande

Jenny Eriksdotter (M)
Vice ordförande

Johan Lindell (K)
2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Bashar Abboud (S)
Bo Johansson (C)
Monika Eriksson Lindgren (MP)
Frida Edholm (K)

Ersättare 
Vakant (S)
Anncathrin Kristiansson (S)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Gunilla Edenberg (M)
Heidi Segrell (L)
Ida Olai (K)
Gunilla Sjösten (KD)