Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvariga för samhällsplanering och bygglovfrågor enligt Plan- och bygglagen (PBL) och miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken (MB) med flera lagstiftningar.

Nämndens tjänstemannastöd finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen består i sin tur av mark- och exploateringsavdelningen, plan- och bygglovavdelningen samt miljöavdelningen.

Samtliga protokoll från kommunfullmäktige och nämnder i Vadstena kommun som publiceras på webbplatsen är justerade.

Handlingar och protokoll för 2017

 2017-12-05

2017-11-07

2017-10-03

2017-09-05

2017-06-13

2017-05-02

2017-04-11

2017-03-07

2017-01-31

Kommande sammanträden

 

 

 

KONTAKT

Samhällsbyggnadsnämnd
Skicka e-post

Desireé Forsén
Ordförande
Telefon: 070-394 69 84
Skicka e-post

Frida Rosén
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-150 91
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Desireé Forsén (S)
Ordförande

Carl-Henrik Juhlin (K)
Förste vice ordförande

Gary Sparrborn (M)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Bob Råsten (S)
Per Sommar (K)
Emil Carlsson-Ramö (M)
Kennerth Sjösten (KD)

Ersättare
Anncathrin Kristiansson (S)
Maria Johansson Gray (S)
Eva Mattsson (K)
Mona Hillman (K)
Peter Karlsson (M)
Peter Asthamn (MP)
Jan Engholm (C)