Vuxenutbildning vård sjuksköterska äldre man

Socialnämnd

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

KONTAKT

Socialnämnd
Skicka e-post

Magnus Gustafsson (S)
Ordförande
Mobil: 073-705 88 66
Skicka e-post

Josephine Wermäng
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-151 47
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Magnus Gustafsson (S)
Ordförande

Gunilla Edenberg (M)
Förste vice ordförande

Lars Ekström (K)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Jan-Inge Printz (S)
Margit Berggren Silvheden (C)
Sabina Grandin Mildh (S)
Ing-Marie Fagrell (K)

Ersättare
Jörgen Aldrin (S)
Per-Arne Pettersson (S)
Therese Granberg (K)
Peter Karlsson (M)
Kennerth Sjösten (KD)
Ann-Katrin Johansson (MP)
Kenneth Rydenlund (K)