Årsplan 2014-2016

Årsplan

Årsplanen ska ge en samlad bild av de mål som kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen har beslutat. Årsplanen innehåller också de åtaganden och ekonomiska ramar som nämnderna har att förhålla sig till under planperioden.

Från och med budgetår 2014 utgår budgetarbetet ifrån det av kommunfullmäktige beslutade styrsystemet. Enligt kommunallagen ska kommunen inför varje år upprätta en budget för närmast kommande år och en plan för de därpå följande två åren.

Årsplanen för 2016-2018 följs upp varje år i årsredovisningen.

KONTAKT

Ekonomi
Erik Hagström
Telefon: 0143-151 64
Skicka e-post