blåklint prästkragar blommor

Kvalitetshandbok

Alla som är anställda av Vadstena kommun ansvarar för att arbeta med kvalitet, oavsett roll i kommunen och det ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet. För att förenkla arbetet finns en kvalitetshandbok.

Kvalitetshandboken ska ge en övergripande bild av hur Vadstena kommun systematiskt arbetar med kvalitet. Kvalitetshandboken visar kommunens modell och arbetssätt för kvalitetsarbetet. Handboken ska också ge vägledning i olika metoder som kan användas för att utveckla och förbättra verksamheten.

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 07.30 - 16.00
Fredag 07.30 - 15.00

Gul pil Kontakt - chefer
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor