Våldsbejakande extremism

Till våldsbejakande extremism räknas vänster- och högerextremism samt jihadistisk extremism.

Om du får kännedom om personer som visar tecken på att stödja våldsbejakande extremism ska du omedelbart kontakta  den lokala samordnaren i kommunen, socialtjänsten, medborgarservice eller polisen.

Kommunal samordnare
0143 150 22, dagtid 8- 17

Förste socialsekreterare, eller dennes ersättare
072 559 90 47, dagtid 8-12 13-16

Socialjouren
013 20 75 26, övriga tider

Polisen
114 14

Om du känner oro kring till detta är du även välkommen att ringa till Rädda Barnens Orostelefon.