Gitarr musik

Avgifter inom kulturskolan

Avgifter inom kulturskolan fastställs av av kultur- och utbildningsnämnden och kan ändras. 

Fakturor skickas ut i oktober respektive februari månad.
Har eleven deltagit tre möjliga gånger debiteras avgift för hela terminen!

Musik

Instrumentspel första terminen
400 kronor (en gång per elev)

Insktrumentspel från andra terminen
800 kronor per termin
Instrumenthyra 200 kronor per termin

Enbart orkesterspel
200 kronor per termin

Kostnader för spelböcker visst förbrukningsmaterial tillkommer!

Bild& Form

400 kr per termin (första terminen 200 kr)

Dans

400 kr per termin (första terminen 200 kr)

Kontakt

Kulturskolan
Fritidschef: 150 56
Expedition: 152 09
Besöksadress:
Borgmästargatan
Skicka e-post