Lättläst: Kommunstyrelsen och nämnder

Kommunstyrelsen leder kommunens arbete
och kontrollerar att saker blir gjorda.
I en nämnd sitter politiker som bestämmer
om ett speciellt område.

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges möten.
De ger förslag till hur
kommunfullmäktige ska bestämma.

I en nämnd sitter politiker som bestämmer
om ett område. I Vadstena finns 6 nämnder.

Till exempel har kultur & utbildningsnämnden
ansvaret för skolan och biblioteken.

Socialnämnden bestämmer bland
annat om äldreboenden och kan
hjälpa till med pengar.

Politikerna i en nämnd bestämmer
hur allt ska vara inom deras område.
Sedan är det personalen som arbetar på
kommunen som ska se till att det blir
som politikerna bestämt.

KONTAKT

Kommunstyrelse
Skicka e-post

Peter Karlsson (M)
Ordförande
Mobil: 0730- 67 60 88
Skicka epost 


Anders Hedeborg (S)
vice Ordförande
Mobil: 070-761 43 17
Skicka e-post

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post