Vadstena Rödtornet vy hus himmel röd torn

Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov krävs för det mesta för att bygga nytt, bygga till, bygga om eller använda byggnad eller lokal till annat än den tidigare använts till. Undantag finns, det hittar du i bygglovbefriade åtgärder.

Sök bygglov i god tid

Det är viktigt att du inte väntar för länge med att lämna in din lovansökan. Det kan ibland ta ganska lång tid att få sitt lov. Du får ett beslut om lov inom tio veckor efter att du har lämnat in en fullständig ansökan till bygglovenheten. Din ansökan är komplett när bygglovenheten har fått alla handlingar för att kunna pröva ditt ärende.

Bygglov krävs också för att inreda ytterligare bostad eller verksamhetslokal i befintlig byggnad.
Ändringar i fasaden till exempel att ändra kulör, ta upp nya fönster eller dörrar eller ändra storlek på fönster, liksom att byta takbeläggning, bygga plank, sätta upp skylt och dylikt kräver bygglov.

Bygglovplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger. I områden som inte är detaljplanerade finns vissa befrielser.

I vissa fall krävs en anmälan eller dispens från strandskydd även om bygglov inte behövs.

Kontakta plan- och bygglovavdelningen för att få reda på om det du planerar kräver bygglov eller andra tillstånd.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor

Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder blev bygglovsbefirade.