Dryck glas alkohol tillstånd vatten

Serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning.

Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning.

Handläggningen av ansökningar gällande serveringstillstånd med mera, sker i viss mån tillsammans med Alkoholsamverkan i Motala där flera alkoholhandläggare arbetar. Din ansökan ska dock alltid lämnas in till Vadstena kommun för registrering.

Ansökan

Din ansökan görs skriftligt på en särskild blankett som du kan ladda ner från webben eller beställa i medborgarservice.

Handläggning av din ansökan påbörjas först när alla handlingar inkommit och att du har betalt prövningsavgiften. Kvitto på betalning ska bifogas ansökan.

Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd till allmänheten är sex veckor, för slutet sällskap är handläggningstiden tre veckor. Handläggningtiden för permanenta tillstånd är tre månader.

Ansökningshandlingar skickar du till:

Vadstena kommun, Socialförvaltningen, 592 80 Vadstena

Prövningsavgifter

Sökanden betalar en prövningsavgift till Bg 5720-2277. Inbetalningen ska märkas med namn på den sökande: "Prövningsavgift från Namn".

  • Nyansökan 8 000 kr
  • Utvidgat tillstånd 5 000 kr
  • Utökade serveringstider 2 000 kr
  • Tillfälligt tillstånd/allmänheten 3 000 kr
  • Tillfälligt tillstånd/slutna sällskap 1 000 kr
  • Tillfälliga utökningar av befintligt tillstånd 1 000 kr

Kunskapsprov

Enligt alkohollagen ska du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning göra ett kunskapsprov. Provet är samma för hela landet. I Vadstena kan du göra provet i samband med din ansökan om serveringstillstånd eller i samband med att en ansökan/anmälan om förändring av aktuellt tillstånd. Tid för kunskapsprovet bokas hos alkoholhandläggaren och då får du även information om tid och plats för provet.

Offentlighet och sekretess

Ansökan om serveringstillstånd och beslutet är offentliga handlingar. Även registret över restauranger med serveringstillstånd är offentligt. Övriga handlingar och uppgifter (finansiering, brottsregistret mm) omfattas av sekretess jml 9 kap 24 § sekretesslagen.

Välkommen att kontakta alkoholsamverkan i Motala om du har frågor. De som handlägger ärenden är bland annat Mirko Tolic 0141-22 24 40 och Hans Liljedahl 0141-22 53 45.

Mer information finns att läsa på Motala kommuns hemsida.

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 07.30 - 16.00
Fredag 07.30 - 15.00

Nya öppettider fr. o. m. 1 maj
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor