spel automat värde enarmad bandit tillstånd

Automatspel och tillstånd till spel på värdeautomater

Lotteriinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för så kallade förströelseautomater. Kommunen är dock en yttrandeinstans i ansökan om

Innan Lotteriinspektionen tar beslut om nya tillstånd eller omprövningstillstånd, ges socialnämnden i kommunen tillfälle att yttra sig, för att ta del av den kunskap som kommunen har gällande de tilltänkta spelplatserna och andra lokala förhållanden.

För att erhålla tillstånd för värdeautomater krävs bland annat att restaurangen har serveringstillstånd för alkoholdrycker.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor