Elev flicka glad jacka skola

Vadstenas skolor placerar sig återigen på toppnivå!

Publicerad 2016-09-14

Lärarnas Riksförbund har publicerat en undersökning om kommunernas elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och behörighet. Vadstena placerar sig åter i topp på ranking 38 av landets 290 kommuner.

- Det här visar att det pågår ett utvecklingsarbete som ger goda resultat, kommenterar kultur- och utbildningschef Kristina Lohman.

Undersökningen bygger på fakta från läsåret 2014/2015. Det är fem olika områden som har jämförts och Vadstena klättrar fjorton steg i den totala rankingen från året innan. Det är framförallt  elevresultaten som är goda och har förbättrats.

- Jag vill ge en eloge till lärarna och personalen som jobbar hårt för det här, tillägger Kristina Lohman. Nu gäller det att hålla ut och hålla i så att vi även kommande år sticker ut som en av de bästa skolkommunerna i landet!

- Vi satser nu vidare med förstärkningar på ledningsnivå, utbyggd elevhälsa, ökning av IT i skolan, fortsatt översyn av löneläget, en intensifiering av kvalitetsarbetet och inte minst av nya skollokaler, kommenterar ordföranden i kultur- och utbildningsnämnden Göran Fältgren.

Så här ser rankingen ut ingom de olika områdena. Tidigare ranking inom parentes.

Elevresultat 14 (132)
Likvärdighet* 85 (54)
Resurser 131 (81)
Löner 127 (184)
Behörighet 103 (80)
Total ranking 38 (52)

* Med likvärdighet menas elevernas möjlighet att kunna nå kunskapskraven oavsett var de bor eller på vilken skola de går. Värdet innebär i korthet att påverkan av den socioekonomiska bakgrunden ska ha så liten påverkan som möjligt.