elever skola laboration

Goda resultat i Vadstenas grundskolor

Nu har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterat sina Öppna Jämförelser 2016 för grundskolan. Vadstena placerar sin på mycket fina resultat inom flera olika områden.

Vadstena kommun hamnar på fjärde plats i Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, Öppna Jämförelser för grundskolan 2016 som nu presenteras och gäller för skolåret 2014/2015. Syftet med jämförelserna är att ge en översiktlig bild av resultaten, både nationellt och för respektive kommun

Det är framförallt det sammanvägda betygresultatet för årskurs 9 som visar i mycket goda resultat och att kvalitén i grundskolan har ökat.

- Det är fantastiskt roligt att kunna konstatera att det sammanvägda betygsresultatet i årskurs 9 ligger på fjärde plats i Sverige. Vi rustar våra elever i Vadstena för framtiden, både för fortsatta studier och yrkeslivet. Men också som människor, säger kultur- och utbildningschef Kristina Lohman.

SKL rangordnar också kommunerna inom flera andra kategorier.

Vadstena hamnar bland annat på första plats i riket när det gäller att samtliga elever i årskurs 6 har fått betyg i ämnet svenska.

- Det är mycket viktigt att alla elever får ett godkänt betyg. Svenskan ligger till grund för lärandet i alla ämnen och stärker självförtroendet, fortsätter Kristina Lohman.

Vadstena hamnar på nionde plats i riket när det gäller matematiken i årskurs 3.

- Detta är garanterat ett resultat av det målmedvetna arbete som lärarna har  engagerat sig i med olika matematikprojekt för att utveckla undervisningen, framhåller Kristina Lohman.

- Orsakerna till topplaceringen är ett målmedvetet-, uthålligt- och bra teamarbete på alla nivåer. Det finns en mycket god skolutvecklingskultur i Vadstena med en röd tråd från förskola och upp till grundskola och gymnasiet. Vi har också en politik som satsar på skolan och som har en vision om ett Växande Vadstena. Men framförallt är det lärarnas gedigna kompetens och ett skickligt pedagogiskt ledarskap som är orsaken till topplaceringen, avslutar Kristina Lohman.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att de förbättrade resultaten gläder kommunens politiker.

- De här fina resultaten bäddar för en fortsatt god utveckling av vår verksamhet inom  alla områden. Vadstena är en mycket bra skolkommun och en trygg kommun att växa upp i. Vi fortsätter nu vår satsning på pedagogisk utveckling och moderna lokaler för att behålla den här fina placeringen, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren.