Länets bästa skolkommun 2016

Länets bästa skolkommun 2016!

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun. 2016 klättrar Vadstena från plats 30 till plats 6 i hela riket!

Varje år genomför Lärarförbundet en ranking av Sveriges kommuner då tretton olika värden slås samman.

Det är framför allt mätbara värden som ekonomiska resurser och betyg som sätts i fokus.

I år klättrar Vadstena kommun från förra årets plats 30 till plats 6 i den totala rankingen.

Det är framförallt antalet elever med godkända betyg och det höga meritvärdet, alltså niornas avgångsbetyg, som bidrar till den fina placeringen.

De övriga värdena har förändrats någon Det gäller bland annat lärartäthet.
- De här värdena har förändras lite över åren. Det kan handla om decimaler, men det viktigaste är att vi gör ett otroligt bra jobb. Vi har bland annat deltagit i nationella satsningar via Skolverket och SKL, och våra duktiga skolledare har jobbat med utvecklingsfrågor på alla nivåer, säger Kristina Lohman kommunens kultur- och utbildningschef.

Göran Fältgren, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, vill ge en eloge till skolverksamheten.
- Det här visar att vi har en mycket bra verksamhet. Det blir mycket fokus på niornas resultat men det är viktigt att betona att alla bidrar. Från förskola och hela vägen uppåt!

Övriga värden där Vadstena visar goda resultat är lärarlöner och andelen utbildade lärare. Här har en förbättring skett från föregående år då Vadstena åkte ner rejält i lönerankingen.

- Vi märker av den stenhårda konkurrensens och då är det viktigt för oss politiker att satsa på skolan så att vi får behålla vår tätposition och kan locka till oss fler duktiga lärare, tillägger Göran Fältgren.

 Det värdet som bekymrar lite är andelen friska lärare. Här sjunker rankingen.
- Det här är något som vi arbetat aktivt har arbetat med under hela året och vi ser att sjukskrivningen har börjat sjunka, kommenterar Kristina Lohman.