avfall seminarium

Framtiden i fokus i vår nya avfallsplan

Publicerad 2018-06-18

För att säkra att framtida generationer har en lika fantastisk jord att leva av som vi har, måste vi bli bättre på att ta hand om dess resurser. Hur? Det får du veta i Motala och Vadstena kommuners nya avfallsplan.

Fotograf: Jessica Henulin

Nu har Motala och Vadstena kommuner en ny avfallsplan som tar sikte på framtiden.

– Vi vill lämna över ett hållbart samhälle med miljötänkt till kommande generationer, och en grund är att vi lever upp till de miljömål som gäller i dag. Vår avfallsplan beskriver vad du och jag kan göra för att uppnå detta, säger Arvid Sjögedahl, ordförande i Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd.

Strategiskt dokument

Avfallsplanen, som är gemensam för de två kommunerna eftersom vi har en gemensam vatten- och avfallsverksamhet, är ett strategiskt dokument som definierar mål och åtgärder inom avfallsområdet. Det utgör tillsammans med de lokala avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning.

Planens mål och åtgärder är indelade i tre huvudområden:

  • Minskad mängd och farlighet
  • Ökad resurshushållning
  • Förbättrad insamling och behandling

Alla måste hjälpas åt

I arbetet har synpunkter tagits in från olika remissinstanser, men även från politiska partier och kommuninvånare genom en omfattande medborgardialog. Hållbarhetsarbetet måste genomsyra hela kommunens organisation, men även alla verksamheter i samhället.

– Det är viktigt att vi samordnar oss och att alla hjälps åt för att vi ska kunna bygga ett samhälle där mängden avfall som vi generar är näst intill obefintlig, säger Arvid Sjögedahl.

Här kan du ta del av hela avfallsplanen.