grus sand väg gata halt

Grusupptagning påbörjas under vecka 15

Publicerad 2018-04-05

Ett säkert vårtecken är när vi påbörjar årets grusupptagning och sopning av gatorna.
Sand och grus tas bort så vi får fina gator och det blir lättare att ta sig fram.Vi kommer att påbörja detta arbete under vecka 15.

Du som fastighetsägare kan underlätta vårt arbete genom att borsta ut sand och grus utanför din fastighet i vägbanan.