skola elev lärare utbildning

Vadstena har näst högst lärarbehörighet i hela landet

Trots att andelen lärare med legitimation och behörighet i fjol sjönk i Vadstena kommun tillhör kommunen nu landets toppskikt när det kommer till lärarbehörighet. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över den senaste fyra åren.

I december 2017 hade motsvarande 88 procent av lärarna i grundskolan i Vadstena kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det innebär att kommunen har den näst högsta lärarbehörigheten i hela landet.

– När lärare saknas påverkas både kvalitén i elevernas undervisning och arbetsmiljön för befintliga lärare. Lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor. Som lärare vet vi hur viktiga vi är för varandra och hur avgörande det är att förutsättningarna är som bäst där utmaningarna är som störst, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 67 grundskollärarna i Vadstena kommun (motsvarande 55 heltidstjänster) var det 61 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

I Vadstena är andelen behöriga lärare på låg- och mellanstadiet hundra procent. På högstadiet är det framförallt legitimerade lärare i språk och naturvetenskapliga ämnen som är svåra att rekrytera.