Claes Westling

Claes Westling, kulturstipendiat 2016

Publicerad 2016-11-08

Den 7 november 2016 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att tilldela 2016 års kulturstipendium till Claes Westling.

"Claes Westling har med ett starkt kulturengagemang genom åren på ett enastående sätt bidragit till Vadstenas kulturella lyskraft. Han har varit mycket aktiv i föreningen Gamla Vadstena och Vadstena stadsmuseum och även utvecklat guideverksamheten i såväl Vadstena som Borghamn. Närhelst han haft möjlighet har han lyft fram Vadstena, inte minst i sin forskning och som kursansvarig vid Linköpings universitet. Han har skrivit flera betydelsefulla historiska texter med koppling till Vadstena. Vi ser Claes Westling som en mycket värdig mottagare av Vadstena kulturstipendium 2016", lyder nämndens motivation.

Claes reaktion när han får meddelandet att han tilldelats stipendiet: "Jag är glad och hedrad över stipendiet och tycker det är viktigt att kulturarvsarbetet får uppmärksamhet. Det ökar kunskapen, perspektiven och vår självkännedom."

Göran Fältgren (S) ordförande i kultur- och utbildningsnämnden:
- Det är oerhört glädjande att kunna lyfta fram och premiera arbetet med kulturarvet i Vadstena. Claes har betytt oerhört mycket i detta arbete.

Vadstena kulturstipendium är på 25 000 kronor och kommer att delas ut på kommunfullmäktiges möte den 14 december.