Pride_flaggor

Planeringsmöte för Vadstena Pride

Vill du engagera dig, vara med och bidra med något eller vill du bara veta mer? Välkomna på Pride-möte den 23 augusti kl. 18:00 i Medborgarsalen i Rödtornet.

Den 23 september 2017 genomförs Vadstena Pride för första gången. Genom kommunens engagemang är förhoppningen att Vadstena Pride blir en katalysator för positiv samhällsutveckling lokalt, men också globalt.

Syftet med Vadstena Pride är att öka hbtq-kompetensen i kommunen samt att lyfta upp normkritik och htbq-personers livssituation. Det övergripande målet är en jämlik och inkluderande kommun fri från fördomar och diskriminering.

Kommunen välkomnar alla aktörer som står bakom människors lika värde att delta; politiska föreningar, kyrkor, kulturaktörer, idrotts- och fritidsföreningar, näringsliv, skolor och andra sammanslutningar.

Ingen pride utan parad. Här finns många möjligheter; vill du samla ihop dina kollegor, din idrottsklubb eller förening, ditt kompisgäng eller gå som privatperson. Alla är lika välkomna!

Anmälan sker till: maria.jonsson@vadstena.se