Planta sand tillväxt näringsliv

Ledigt jordbruksarrende

Publicerad 2018-02-12

Nu finns ledigt jordbruksarrende på 1.9 hektar i Rogslösa Vadstena kommun. Är du intresserad vill vi ha ditt anbud senast den 28 februari 2018.

Arrendestället utgör del av Rogslösa 1:8 och del av Rogslösa 1:18. Arrendetiden utgör fem år räknat från tillträdesdagen, som är den 14 mars 2018.

Mer information och anbudsunderlag finner du här.

Sista anbudsdag: 2018-02-28

Fyll i anbudsunderlaget och skicka i ett kuvert märkt "Anbud" till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Vadstena kommun
592 80 Vadstena

Vid frågor kontakta:

Kristina Lidberg
Telefon: 0143-150 41
E-post: kristina.lidberg@vadstena.se