Trädgård röd stuga  hus grind

Inventering av enskilda avlopp 2017

Under september 2017 kommer miljöavdelningen att inventera enskilda avlopp på fastigheter inom ett avgränsat område.

Under september-månad 2017 kommer miljöavdelningen att inventera enskilda avlopp på fastigheter belägna inom ett avgränsat område. Området för 2017 rör Furåsa samt delar av Hov.

Inom de närmsta dagarna kommer berörda fastighetsägare att få ett informationsbrev angående den planerade inventeringen samt en enkät med posten.

Läs mer om kommunens inventering av enskilda avlopp här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljöavdelningen på telefon 0143-150 00 (vxl).