Minska förbrukningen av plastkassar

Publicerad 2017-06-12

Från den 1 juni 2017 ska du som konsument få information när du köper eller får en plastkasse. Alla som skänker eller säljer plastkassar ska informera konsumenter om plastkassens miljöpåverkan, syftet med en minskad förbrukning och åtgärder man kan vidta för att minska förbrukningen.

Plastkassar är energikrävande att tillverka och en källa till nedslkräpning. Det är också ett stort resursslöseri att bara använda dem en gång. Men du kan lätt minska din användning av plastkassar.

Tänk på det här:

  • Använd väska eller plastkasse du redan har istället för att ta en ny.
  • Använd plastkassen flera gånger.
  • Sortera din använda och slitna plastkasse som plastförpackning.

Målet är att minska antalet plastkassar till 90 påsar per person år 2019 och till 40 påsar per person år 2025. I EU används för närvarande i genomsnitt 198 plastkassar per person och år.

Naturvårdsverket har samlat vanliga frågor och svar till dig som konsument här.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till berörda inom dessa områden. Vägledningen hittar du här.