Trädgård röd stuga  hus grind

Säsong för mätning av radon

Publicerad 2017-10-27

Nu är mätsäsongen för radon igång. Mätsäsongen börjar den 1 oktober och håller på till den 30 april. Mätningarna behöver utföras under minst 2 månader men gärna 3 månader. Det är enkelt att mäta radonhalten i ditt hem. Du beställer ett mätpaket från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna.

Radon & hälsorisker

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. När vi andas in radonhaltig luft kan cellerna i luftvägar och lungor skadas. Radonhalten i byggnader ska inte överstiga 200 Bq/m3 luft.

Kontakta gärna miljöavdelningen om ni har några frågor gällande radon. Miljöavdelningen utför inga mätningar men kan hjälpa till med information.

Läs mer om radon och förhöjda radonhalter under miljö och hälsa.