workshop varumärke

Workshop om platsvarumärket Vadstena lockade många

Publicerad 2017-03-07

Under tisdagen 7 mars hölls den första av två workshops med syfte att analysera Vadstenas platsvarumärke. Ett femtiotal personer som representerade både kommunen, föreningsliv och näringsliv var på plats för att dela med sig av sin kompetens och sitt engagemang.

- Med hjälp av Identx Kommunikation genomför vi under våren en varumärkesanalys som ett första steg i att få till en bra marknadsföring för Vadstena kommun som plats att besöka, bo och verka i, berättar Vadstena kommuns kommunikationschef Sofia Löf.

Under workshopen fick deltagarna, via ett digitalt verktyg, fundera på frågor som handlade både om vad Vadstena har som andra inte har, hur Vadstena skulle beskrivas som person och vad Vadstena ska vara känt för i framtiden.

- Förutom denna workshop kommer vi även att hålla en workshop där vi bjudit in allmänheten den 15 mars kl 17.30 - 20.00, berättar Sofia.
- Här vore det extra kul om vi fick ungdomar att komma och dela med sig av sina åsikter, då de representerar Vadstenas framtid.

Vill du vara med 15 mars? Här kan du anmäla dig!

Svaren från workshopparna kommer tillsammans med resultaten från webbenkäter, intervjuer och analys av trender och andra platsers varumärkesarbete att sammanställas i en rapport som kommer att vara klar 31 mars.