läsplatta surfplatta digital

Nu inför vi digital anslagstavla

Publicerad 2017-12-21

Med anledning av den nya kommunallagen (2017:725) som träder i kraft den 1 januari 2018, kommer den nuvarande fysiska anslagstavlan i kommunhuset, att ersättas med en digital anslagstavla på webben.

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan tillkännages när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse. Anslagstavlan innehåller även kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 kommer Vadstena kommuns officiella anslagstavla finnas på Vadstena.se istället för i entrén till kommunhuset. I kommunhusets reception finns en dator där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns offentliga datorer som du kan använda.

Kortadressen till Vadstena kommuns officiella anslagstavla är www.vadstena.se/anslagstavla