Återvinning sopor miljö

Framtiden i fokus i vår nya avfallsplan

Publicerad 2018-06-12

För att säkra att framtida generationer har en lika fantastisk jord att leva av som vi har, måste vi bli bättre på att ta hand om dess resurser. Hur?

Det får du veta i Motala och Vadstena kommuners nya avfallsplan.

Nu har Motala och Vadstena kommuner en ny avfallsplan som tar sikte på framtiden.

Vi vill lämna över ett hållbart samhälle med miljötänkt till kommande generationer, och en grund är att vi lever upp till de miljömål som gäller i dag. Vår avfallsplan beskriver vad du och jag kan göra för att uppnå detta, säger Arvid Sjögedahl, ordförande i Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd.

Avfallsplanen, som är gemensam för de två kommunerna eftersom vi har en gemensam vatten- och avfallsverksamhet, är ett strategiskt dokument som definierar mål och åtgärder inom avfallsområdet.

Här kan du läsa hela nyheten!