Sjögatan

Tyck till om kulturarvsplanen!

Publicerad 2018-06-29

Kultur- och utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag på kulturarvsplan för Vadstena kommun, och planen är nu ute på bred remiss fram till 25 september. Passa på att lämna in dina synpunkter!

Den 31 maj 2017 antog den svenska riksdagen propositionen "Kulturarvspolitik" och Vadstena kommun har beslutat att utreda kulturarvet på lokal nivå och ta fram en kulturarvsplan.

Ett förslag till kulturarvsplan är framtagen av kultur- och utbildningsförvaltningen, på uppdrag av Vadstena kommuns kultur- och utbildningsnämnd, i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. Som skribent har fil dr Claes Westling anlitats. Kulturarvsplanen beskriver det rika kulturarvet i Vadstena kommun, vilka resurser det innebär och hur de kan komma kommunen, dess invånare och besökare till godo. Särskild uppmärksamhet har riktats mot digitala verktyg för att ta del av kulturarvet.

Under processen har två medborgardialoger genomförts och allmänheten har givits möjlighet att skicka in synpunkter via e-post under vintern 2018. Stor vikt har också lagts vid alla de remissvar som lämnades på utkastet till en kulturarvsplan 2012.

Vadstena kommuns vill nu ha in synpunkter på förslaget till kulturarvsplan och bjuder därför in enskilda och föreningar, företag och organisationer att lämna in remissvar senast 10 september 2018.

Remissvar skickas till kultur- och utbildningsförvaltningen:

Vadstena kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
592 80 Vadstena kommun
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

De som lämnar in remissvar kommer att bjudas in till ett uppföljningsmöte under hösten 2018.

Ladda ner och läs förslaget till kulturarvsplan för Vadstena kommun