Svensk flagga

Nu kan du ansöka om att få en svensk flagga

Publicerad 2019-04-02

Vadstena kommun delar ut upp till fem* svenska flaggor i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. Privatpersoner och föreningar hemmahörande i Vadstena kommun kan ansöka om att få en flagga som gåva.

Du kan ansöka via e-post till kommunstyrelsen@vadstena.se eller med vanlig post till

Vadstena kommun
Kommunstyrelsen
592 80 Vadstena

I ansökan ska följande uppgifter anges:

  • flaggstångens längd
  • ditt/föreningens namn, postadress, telefonnummer och e-postadress

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast den 6 maj 2019.

 

Har du frågor? Vänd dig till kommunsekreterare Hanna Samuelsson, via e-post eller telefon 0143-150 21.

 

* Om antalet ansökningar överstiger fem stycken, kommer urvalet ske genom lottning.