Farbror äldre rullstol personal vård omsorg

Nu är det dags att söka kommunal feriepraktikplats inför sommaren 2019!

Du som går i årskurs 2 på gymnasiet och är skriven i Vadstena kommun kan nu söka feriepraktikplats inför sommaren 2019.

Feriepraktikplatserna finns inom kommunens olika verksamheter samt Vadstena Turism och näringslivbolag och Vadstena fastighetsbolag (VFAB).

Ersättningen är 74 kr/timma (inklusive semesterersättning) för dig som är 17 år och 90 kr/timma (inklusive semesterersättning)för dig som fyllt 18 år.

Sista ansökningsdag är den 5 april och ansökningsblankett hittar du här!

Välkommen in med din ansökan.