De skissar vidare på miljöerna på nya förskolan Omma

Kommunens konstgrupp har nu utsett de konstnärer som kvalificerat sig för att få arbeta vidare med den konstnärliga gestaltningen av miljöerna på den nya förskolan Omma.

Inomhusmiljö

För fortsatt skissuppdrag har följande konstnärer utsetts: 

Mattias Liljeqvist
Rasmus Sköld och Maria Segersäll
Ulrika Berge

Utomhusmiljö

För fortsatt skissuppdrag har följande konstnärer utsetts:

Mattias Liljeqvist
Rasmus Sköld och Maria Segersäll
Suzanne Möller

 

Vad händer nu?
2018-11-28 startmöte hålls, information om den pågående byggnationen med möjlighet att ställa ytterligare frågor.

2019-02-04 beslut tas om vilka/vilken av ovan nämnda konstnärer som får uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen av miljöerna.