Barn sparkar fotboll

Nu skärps reglerna för betalning av förskoleavgiften!

Publicerad 2018-11-29

Efter påpekande från kommunens revisorer har kultur- och utbildningsnämnden antagit nya regler för betalning av avgifter inom förskola och fritidshem. Bakgrunden är att alla föräldrar inte anmäler aktuell inkomst och att några familjer under en längre tid inte har betalat avgiften.

De nya reglerna innebär bland annat att föräldrarna redan vid inskrivningen av barnet i förskolan, eller eleven på fritidshemmet, skriver på ett kontrakt där det framgår vilka åttagande som föräldrarna har. 

Om avgifterna inte betalas leder detta till följande konsekvenser:

  • Förskolechefen eller rektorn för ett samtal med familjen.
  • Uteblir avgiften trots detta erbjuds barnet i förskolan maximalt 15 timmar anvisad vistelsetid. På fritidshemmet erbjuds eleven maximalt 10 timmars anvisad vistelsetid. Avgiften sänks i båda fallen till 30 procent av den avgift som normalt sett skulle ha betalats.
  • Famljen kan som ett alternativ hänvisas till Öppna förskolan.
  • När skulden är reglerad erbjuds barnet eller eleven åter önskad vistelsetid.

Från och med augusti det år som barnet fyller tre år har det alltid rätt till 15 timmars allmän förskola som är helt avgiftsfri.

Läs mer!

Foto: Mostphoto